Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Fysioterapi

Av Aase Marie Fotland, bearbeidet av Marit Fjellhaug Nylund 

Når et barn med ryggmargsbrokk er født, vil en fysioterapeut på sykehuset sende rapport til habiliteringsteamet i fylket/fysioterapeut i hjemkommune. Hovedfokus er å få barnet i stabile utgangsstillinger og symmetriske bevegelser og styrke de muskelgrupper som ikke får normal stimulans gjennom egenaktivitet. Dette er en forutsetning for å oppnå bedre livskvalitet og begrense fremtidige kroppslige tilleggsproblemer. I dette kapitlet omtales ulike aktiviteter sett ut ifra alder, og det presenteres annen aktuell litteratur.

0-6 år

Når barnet er lite, er det flest undersøkelser og sykehusopphold. Fysioterapien tilpasses dette, og foreldrene får lekbaserte øvelser som skal gjennomføres daglig, gjerne i stellsituasjonene. Det er viktig at også barn med ryggmargsbrokk kommer seg opp i stående på et normalt tidspunkt (ortoser/ståskall). Dette stimulerer lengdeveksten, barnet har et iboende ønske om å stå oppreist og det er sosialt stimulerende. Fysioterapeut og ergoterapeut vil kunne være med på å tilrettelegge barnehagetilbud og veilede personalet/barnets assistent samt gi hjelp til selvhjelp (av- og påkledning osv.). Før barnet begynner på skolen, vil igjen fysioterapeut og ergoterapeut vurdere hva som trengs av hjelpemidler og veilede personalet ved skolen. 

6-16 år

Mange barn ønsker nå å delta i fritidsaktiviteter sammen med andre barn. Ridning og svømming er greie aktiviteter for de fleste. Det er viktig å la barna få prøve ut de tingene de har lyst til å prøve. All fysisk aktivitet er et positivt supplement til den fysikalske behandling. Det er viktig at fysioterapeuten kan veilede barna om fordeler og ulemper både ved gange og rullestolbruk. Fysioterapeuten må også prøve å gjøre fysioterapien meningsfull, barnet må få glede av å bruke kroppen og få muligheter til varierte bevegelser. Ikke minst stimulere og motivere til å utvikle optimal selvstendighet.

Fra 16 år

Som voksen velger man selv hvor ofte man vil gå til fysioterapeut. Det er viktig å kunne søke hjelp for problemer som skoliose, slitasje- /belastningsproblemer og opptrening etter operasjoner.

Mange trenger et puff for å holde aktiviteten på et tilfredsstillende nivå. Det er viktig at også voksne finner aktiviteter som gir trivsel og glede samt fysiske utfordringer. Mennesker med ryggmargsbrokk har under hele livsløpet full refusjonsrett på fysikalsk behandling.

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 10 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS