Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Hjelpemidler og ergoterapi

Det er viktig å tenke gjennom om man faktisk trenger det aktuelle hjelpemiddelet man har tenkt å søke om, hvilket hjelpemiddel som er mest hensiktsmessig, om det dekkes det av NAV, og hvordan man evt. går frem.

Folketrygdlovens regler om hjelpemidler er hjemlet i kap. 10; §! 10-5, 10-6 og 10-7. Yrkeshemmede kan få stønad til hjelpemidler, ombygging av maskiner og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Stønad til hjelpemidler ytes etter vilkårene; sykdom, skade eller lyte, og skal være nødvendig og hensiktsmessig for at vedkommende skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde arbeid eller gjennomføre hensiktsmessig utdanning eller arbeidstrening, og det skal være varig, dvs. minst 2-3 år. Stønad ytes til både barn og voksne. Med nødvendig menes at man skal kunne klare daglige gjøremål. Med hensiktsmessig menes at man skal kunne løse praktiske problemer i dagliglivet. Dersom behovet er kortere enn 2-3 år, kan det evt. lånes ut hjelpemidler fra det kommunale hjelpemiddellageret. Dette dekkes ikke av Folketrygden.

Det er viktig å kontakte en ergoterapeut eller fysioterapeut for å få hjelp til søknadsprosessen i forhold til NAV. Legg gjerne med uttalelse om hva pårørende mener. Man kan evt. også kontakte Habiliteringstjenesten i fylket eller TRS kompetansesenter for råd og veiledning.

Mulige hjelpemidler som finnes er barnesete til bil, rullestol, stårullestol, barnestoler, ulike hjelpemidler til badet, sykler, kontorstoler / arbeidsstoler, PC, gripehjelpemidler, sittepute, oppreisningsrullestol, fritidshjelpemidler, hjelpemidler til vinteraktiviteter, hjelpemidler til kjøkkenet, og hjelpemidler til bil.

Hjelpemidler som dekkes av NAV er barnesete til bil, rullestoler, stårullestol for barn, barnestoler, sykler, kontorstoler / arbeidsstoler, pc, små hjelpemidler bl.a. til grepstilpasninger, sitteputer, oppreisningsrullestol for ungdom og voksne, fritidshjelpemidler, PETRA-sykkel, hjelpemidler til vinteraktiviteter, boligtilpasning, bil, og generelle hjelpemidler til badet.

Noen hjelpemidler dekkes ikke av NAV:             Kortvarige behov, med unntak av terminalfasen, hjelpemidler til hobby, sport og trening, med unntak av hjelpemidler til trening / stimulering og aktivisering som er nødvendig og hensiktsmessig for å bedre motorisk funksjonsevne. Hvitevarer, brunvarer og kjøkkenutstyr. Samt engangsutstyr og forbrukermateriell.

Dette kapitlet handler om hvordan man går frem for å anskaffe hjelpemidler fra NAV, hva slags type hjelpemidler som kan være aktuelle, og hvilke regler som gjelder på området. 

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 9 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS