Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Habilitering

Habilitering av barn

Habilitering er den kontinuerlige prosessen som starter ved fødsel og foregår gjennom hele livet for å oppnå best mulig funksjonalitet for en funksjonshemmet på alle plan ut fra de forutsetninger som personen har. Det er den enkeltes ansvar, mens helsevesenet er der for å se, kontrollere, korrigere og stimulere samt sørge for iverksetting av medisinske tiltak som kontroller og operasjoner.

Hvem utfører?

Ryggmargsbrokk er en sjelden og kompleks diagnose. Kunnskapen blant helsepersonell, leger, offentlige ansatte, lærere, venner og familie kan derfor være begrenset. Fordi vi har spredt bosetting må slik kompetanse bygges opp på få steder. Førstelinjetjenesten, det ansvaret kommunen/bydelen har (fastlege, ansvarsgrupper, fysioterapeut, ergoterapeut), skal tilby å utforme en individuell plan - en oversikt over behovene til den med diagnose - samt sørge for hjelpemidler o.l.

Hvert fylke har en habiliteringstjeneste tilknyttet et større sykehus. Det er varierende hva de ulike habiliteringstjenestene tilbyr, men her skal det holdes oversikt over hvilke undersøkelser/tiltak som er utført og bør utføres, sosiale rettigheter osv. 

I tillegg har vi et landsdekkende kompetansesenter med rådgivende funksjon, TRS på Sunnaas.

 

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 5 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS