Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Rettigheter og sosiale ytelser

Her er et utvalg av lover og rettigheter som vi kan ha rett til når vi har ryggmargsbrokk- og/eller hydrocephalus, og for pårørende.

Kapitlet er delt opp slik:

LOVVERK

 1. Lov om folketrygd - Del IV Ytelser ved sykdom
  • Kap. 5 – Stønad ved helsetjenester                                      
  • Kap. 6 – Grunnstønad og hjelpestønad                                              
  • Kap. 8 – Sykepenger                                                                   
  • Kap. 9 – Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom                                                                               
  • Kap. 10- Stønad for å kompensere for utgifter ved bedring av arbeidsevne og funksjonsevne i dagliglivet                                                                       
  • Kap. 11-Arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader   
  • Kap. 12 Uførepensjon
 2. Lov om sosiale tjenester
  • §15 Boliger til vanskeligstilte                                                                    
  • §28 Rett til individuell plan 
 3. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
  • Kapittel 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester              
  • Kapitel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet
 4. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).
  • § 2-1 d .Rett til brukerstyrt  personlig assistanse                                                                       

FORSKRIFTER

 1. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektprotese, øyeprotese og parykk                                                                                                                          
 2. Forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel         
 3. Forskrift om parkering for forflytningshemmede                                            

ANNET

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 4 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS