Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Kognitive vansker

Dette temaet handler om utfordringer som mange med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus har knyttet til læring, kommunikasjon og psykiske forhold. Et felles begrep for dette er  kognitive vansker, som i praksis viser seg som problemer i forhold til en eller flere av følgende mentale funksjoner:

Konsekvenser for utdannelse,  yrkesliv og dagligliv

Det er et stort spenn i alvorlighetsgrad over kognitive vansker blant personer med ryggmragsbrokk og/eller hydrocephalus. Mange barn og unge opplever spesifikke lærevansker i forhold til skolearbeid, og har også utfordringer  på andre områder i livet. Når det gjelder selve undervisningen i klassen, er det en rekke tiltak som kan være nyttige og nødvendige for å skape best mulig læringsmiljø, for eksempel skjerming av arbeidsplass, ulike hjelpemidler og annet.

Ofte trengs lignende tiltak også på arbeidsplassen. Av den grunn er det ikke alltid mulig å for en person med uttalte kognitive vansker å mestre en jobb i det ordinære arbeidslivet. Ofte vil det fungere bedre å ha den daglige dont  på en tilrettelagt arbeidsplass der kravet til tempo og resultater justeres etter den enkeltes muligheter.

I dagliglivet kan kognitive vansker vise seg på mange måter, f.eks. ved manglende retningssans, problemer med styring av penger, problemer med tidsplanlegging og annet.

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 11 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS