Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Attføring og arbeid

De fleste med ryggmargsbrokk og / eller hydrocephalus har utfordringer knyttet til yrkesvalg, pga. fysiske og / eller kognitive utfordringer. Derfor har mange mulighet til å søke utdanning på spesielt grunnlag, og å få yrkesrettet attføring, eller rehabiliteringspenger, som det heter nå, med en attføringsplan som viser mål, tiltak og tidsplan for den enkelte. Her må all relevant informasjon fremgå, f.eks. om man har behov for ekstra tid i forbindelse med studier. For å få dette, må man kontakte NAV. Det er viktig å gi dem informasjon om hvor de kan innhente kunnskap om vår diagnose. En arbeidsplass kan tilrettelegges, rent fysisk. Økonomisk kan også arbeidsgiver få dekket enkelte kostnader ved å ansette funksjonshemmede.

Inkluderende arbeidsliv (IA) skal øke mulighetene for funksjonshemmede til å komme i arbeid. Arbeidslivssentrene har mer informasjon om dette. Dersom en arbeidstaker har stort sykefravær, kan arbeidsgiver evt. fritas fra å betale sykepenger de første 16 dagene av et sykefravær.  

Man har også mulighet til å kombinere deltidsjobb med uføretrygd.

I dette kapitlet blir det fortalt noen enkelthistorier og gitt noen råd og veiledning til mulighetene man har i forhold til NAV. Mer informasjon kan innhentes hos NAV, Folketrygdloven, og den gule permen for foreningen.

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 14 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS