Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Skole og utdanning

I overgangen fra barnehage til skole og deretter utdanning er det mye som skjer i livet til barnet med ryggmargsbrokk og deres familie. Overgangene kan være kritiske for elever som har ryggmargsbrokk, det er derfor viktig at disse overgangene møtes i forkant slik at det kan tilrettelegges best mulig.

I dette kapitlet er de mest sentrale lovparagrafene tatt frem. Det blir også gitt en utdypning på hvem som har ansvar for hva og hva som må huskes på og tas hensyn til for å få til et godt tilrettelagt skoletilbud, herunder også spesialundervisning, individuell opplæringsplan, fysisk tilrettelegging, aktuelle hjelpemidler, transport og ressurser ved sykdom/fravær. Kapitlet gir også tips om ulike tiltak som kan gjøres i skolehverdagen, som f.eks. å lage en dagsplan/timeplan som gir rom for toalettbesøk og trening, tips til hva læreren bør tenke på, assistenthjelp, utvidet tid ved prøver og eksamener, bruk av pc og opprettelse av ansvarsgruppe. Det anbefales også informasjonsutveksling om ryggmargsbrokk til personer rundt barnet. 

Vil du vite mer?

Last ned  Kapittel 13 av Informasjonspermen

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS