Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Jus. stønader og div

Angående rettigheter

Hei jeg er ei jente på 26 år og jeg er født med ryggmargsbrokk.jeg er nå satt på rehabiliteringspenger fordi at attføring ikke var det rette for meg.Nav lokalt vil ha meg ut i jobb,men jeg mener selv at jeg har ikke helse til det.har pga ryggmargsbrokken en skade til og det er at jeg er lam i høyre fot fra kneet og ned,har ingen evne til å kjenne min egen fot.har også store smerter i rsten av kroppen.jeg mener selv at hvis jeg skal ut i litt jobb så håper jeg at jeg kan få dekka sertifikat og spesialbil,men jeg har ingen som vil hjelpe meg med å finne mine rettigheter.jeg føler meg så hjelpeløs.håper dere kan gi meg noen svar.jeg er sliten og har ingen kapasitet til jobb hvis jeg ikke har bil.jeg ahr også 3 barn i alder 5,3 og 1 1/2 år å ta meg av.hilsen fra ei med ryggmargsbrokk.

Hei.

Har akkurat svart på et lignende spørsmål ang rettigheter. Se HER.

HER  står det om stønad til bil.

 

Du sier at du ikke har noen til å hjelpe deg. NAV har plikt til å informere om de rettigheter man kan søke på eventuelt kommer inn under.  Be om et møte med saksbehandler og legg fram din sak. Du kan også be om å få snakke med en sosionom. Sosionomene er flinke til å hjelpe i lov- og rettighetsjungelen.

 

Lykke til.

 

MVH
Marianne Schrøder

Krav på trygd?

Har ryggmargsbrokk har jeg krav på trygd?

Hei.

Vet ikke helt hvilken trygdeytelse du lurer på. Legger ved en link der det står en masse informasjon ang trygdespørsmål. Klikk HER )  Håper du finner svar på ditt spørsmål der.

Hvis du mener med ditt spørsmål om du "automatisk" har rett til trygdeytelser på grunn av din diagnose, tror jeg ikke det er sånn. Enkelte diagnoser "åpner dørene" lettere for trygdeytelser enn andre. Men alle søknader om hjelp/ytelser blir individuelt behandlet etter som jeg vet.

MVH
Marianne Schrøder

Angående bostøtte

Hva med bostøtte for ungdom som flytter for seg selv.

Hei.
I Husbanken kan man søke om bostøtte. Husbankens nettsider (klikk HER) har masse informasjon om dette.

Lykke til!

MVH
Marianne Schrøder

Får ikke hjelp fra NAV

Har fått påvist syringomyeli nakken 8 cm stort hull ved MR/CT på Ullvål, etter fallskade i 1998.Er i dag 61 år. Har to-delt følelse og nummenhet i hele hø. side Kronisk nakkeverk, kjeve - kan åpne munnen begrenset. mister mye av følelse i hø. ben og underliv. Samme skadetidspunkt ødela hø. arm yrkesskade. Stor forverring i smertetilstand hode/nakke og rygg.Skadet arm har utviklet arthrose i fingrene. Før 1998. Trent hele mitt liv, aldri røkt eller nydt alkohol. Jeg er så redd for jeg får ikke hjelpen jeg trenger, for ingen i trygdesystemet godkjenner diagnosen jeg har fått av nevrokirurg, pga spesialisterklæring fra en nevrolo trygdekontoret benytter. Hjelp meg vær så snill, kan skaden/smerten ha ført til PDST?

Juliane Carina

Hei.
Nå er jeg ikke sikker på hva du mener med PDST. Kanskje du mener PTSD ( Post-traumatisk stress disorder). Om du har påført deg dette må nesten en spesialist avgjøre.
Når det gjelder problemene du nevner, så er det synd å høre at ikke får hjelp. Det er vondt å gå å være redd. Jeg er ikke sikker på hvilken hjelp det er du mener du ikke får. Men hvis du har fått et vedtak/avslag på noe, så har du rett til å klage. Klagen skal da være sendes innen 3 uker etter at fikk vedtaket/avslaget.
Anbefaler deg å ta kontakt med legen som gav deg diagnosen og be legen om å hjelpe deg på nytt. Kanskje legen kan skrive en mer utfyllende legeerklæring til NAV. Ta også kontakt med NAV igjen og be om samtaler rundt din situasjon.
Håper du snart får den hjelpen du er i behov av.

Med vennlig hilsen
Marianne Schrøder

Økonomiske fordeler FFO

Ufør pga Hydrocephalus!Har medlemmer noen økonomiske fordeler viss de blir ufør pga medfødt hydrocephalus, med tanke på samarbeid med FFO og Storebrand, eller anna?

Hei. På FFO sine sider står dette:

 

Informasjon om FFOs samarbeid med hoteller, legemiddelindustri og reisebyråer.

 

Gjennom samarbeidsavtaler med eksterne aktører har FFO som mål å utvikle gode løsninger for funksjonshemmede og kronisk syke.

FFOs avtale med Storebrand om livsforsikring har opphørt. Det samme gjelder avtalen med If på skadeforsikring.

FFO har hotellavtaler med Scandic Hotels, Choice Hotels Scandinavia og fra 2006 også med Thon Hotels.

FFOs samarbeid med hotellkjedene omfatter både et samarbeid på pris og på tilgjengelighet.

Rettigheter fra NAV og på skolen

heisannjeg lurte på hvilken rettigheter har skolebarn med ryggmargsbrokk og økonomiske rettigheter og grunnstønad? håper dere kan svare meg så fort som mulig....kan dere sende svar til lethanh_@hotmail.com tusen hjertelig takk

mvh Tai

Hei.

Her er informasjon om rettigheter utgitt av Sosial- og Helsedirektoratet.

http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00008/IS-1298NN_8119a.pdf

MVH
Marianne Schrøder

Rett til hjelpe- og grunnstønad?

Hei!

Jeg er ei jente på 18 år som har hydrocephalus. Har jeg da rett på grunn- eller hjelpestønad? bor hjemme. Men i tilegg til hydrocephalus har jeg et sy på ca. 30% altså jeg er svaksynt.

Hei.

Du kan ha rett til hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.
Her er link til informasjon fra NAV om hjelpestønad:
http://www.nav.no/page?id=380

Har du ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse, kan du ha rett på Grunnstønad.
Her er link til informasjon om grunnstønad:
http://www.nav.no/page?id=379

Med vennlig hilsen
Marianne Schrøder

Barneforsikring for funksjonshemmede barn

Hei, Vi har tvilling-gutter på 17 måneder, hvorav den ene utviklet vannhode og fikk innlagt shunt rett etter fødsel. I ettertid ser situasjonen bra og stabil ut. Vi hadde lyst til å tegne barneforsikring på begge guttene våre og forespurte IF om dette, men etter vurdering av innsendt helseerklæring fikk vi avslag på barneforsikring for gutten med shunt. Er dette likt på alle forsikringsselskaper? Burde vel gå an å heller ha begrensninger i forsikring istedenfor blankt avslag?

Hei,

Nei, reglene er ikke like for alle forsikringsselskaper. Linkene nedenfor fører til en reportasje i Aftenposten 22.11.2006, hvor disse spørsmålene blir diskutert:

For deres tilfelle vil vi tilråde å kontakte FFOs rettighetssenter, som tilbyr juridisk rådgivning til funksjonshemmede, pårørende og andre interesserte. Tjenesten er åpen mandag til torsdag mellom kl. 10-14.

Senteret ble opprettet i 2000 som et prosjekt under Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede 1998-2001.

Fra 2003 har senteret tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Adresse:
Sandakerveien 99
Postboks 4568 Nydalen
0404 Oslo
Telefon: 22 79 90 60
E-post: rettighetssenteret@ffo.no

Internett: www.rettighetssenteret.no - her finnes informasjon om Rettighetssenterets virksomhet og senterets ansatte, samt nyttig informasjon om rettsregler og tjenestetilbud.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Eli Skattebu og Oddrun Pauline Ohren

Kommunen svikter sitt ansvar

Hei Jeg har 2 venninner som har barn med vannhode. Den ene gutten er snart 2 år og har vært død/sluttet å puste 29 ganger. Hvilken hjelp kan moren hans få etter som hjelpetjenesten i kommunen svikter, og tar fra henne hjelpen hun har krav på? Hun har et barn som moren hennes passer som er 3 år. Jeg er lei av at kommunen ikke hjelper henne så hun kan få livet tilbake slik som før de tok fra henne hjelpen. Takk hilsen en vennine og nabo.

Hei,

Her er det tydelig at kommunen har gjort vurderinger som både din venninne og du er uenige i. Hvilke tjenester hun hadde før som nå er tatt bort, og kommunens begrunnelse for dette framgår ikke av spørsmålet.
Vårt svar må derfor bli svært generelt, og vi vil bare peke på noen støtteordninger som hun kan ha rettigheter til. :

1. Grunn- og hjelpestønad er økonomisk støtte som gis på bakrunn av

  • dokumenterte ekstautgifter i forbindelse med funksjonshemming (grunnstønad). Søknadsskjema og mer info på NAV 
  • særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming (hjelpestønad).  Søknadsskjema og mer info på NAV.

2. Praktisk hjelp i form av avlastning, f.eks. , hvor kommunen lønner en avlaster til å ha omsorg for barnet noen helger og/eller uketimer. For å få avlastning, må omsorgen for barnet kreve adskillig mer enn  omsorg for et friskt barn på samme alder. Det er Pleie- og omsorgstjenesten i kommunen som har ansvaret for dette.

3. Prioritering ved opptak til barnehage. Kommunen har et særlig ansvar for at barn med funksjonshemming får plass i vanlig barnehage. Loven prioriterer barn med funksjonshemming ved opptak, da de kan ha særlig nytte av å være i barnehage. Barnehagen skal få tilført ekstra ressurser etter behov.

4. Tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen. Hvis f.eks. din venninnes barn må overvåkes om natten, bør hun kunne søke om overvåkningsutstyr  som varsler ved  pustestopp. Det er Hjelpemiddelsentralen i fylket som formidler hjelpemidler. Se info på NAV om hvordan du kan søke.

Ovenfor er nevnt noen støtteordninger som mange familier med funksjonshemmede barn får. Et felles krav for alle er at det må foreligge en vurdering fra lege eller annet helsepersonell om at det er behov for støtten. Derfor kan helsestajonen eller fastlegen være et godt sted å starte.

Til slutt: Her beskrives noen informasjonshefter som kan være nyttige i kampen for sine rettigheter!

Lykke til!
Oddrun Pauline Ohren

Behandling i utlandet (Canada)

Hei

Vi har en gutt på 3 år som har tethered cord og en mulig operasjon i vente. Har hørt at uten om rikshospitalet er det speialister også i Canada men vi hvet ikke hvilken stat , lurte om noen kan hjelpe oss med dette slik at vi iallefall har undersøkt alt for vår lille sønn. Har familie i Canada.

Hei,

Jeg kjenner dessverre ikke til hvordan behandlingen av ryggmargsbrokk er organsiert i Canada. Men Canada er et enormt land, som generelt er langt framme teknologisk. Jeg vil derfor bli svært overrasket om Canada ikke kan tilby førsteklasses behandling av tethered chord. Hvis du vil undersøke nærmere, kan du prøve å ta kontakt med den kanadiske ryggmargsbrokkforeningen Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Canada.

Et annet aspekt av dette er tilgang til behandling i utlandet, og kostnader ved dette. Siden vi kan tilby kompetent behandling her i landet, er det ikke sannsynlig at dere får støtte til å kjøpe behandlingen i utlandet. Trygdeetaten sier dette om kjøp av helsetjenester i utlandet:

"Behandling i utlandet

I noen få tilfeller finnes ikke tilstrekkelig medisinsk kompetanse i Norge. Det regionale helseforetaket avgjør om pasienten har rett til behandling i utlandet.

Det er også det regionale helseforetaket som eventuelt dekker utgiftene, og som gir informasjon om ordningen.

Klage over avgjørelser om nødvendig helsehjelp i utlandet, behandles av en egen klagenemnd."

Uansett, lykke til!

Oddrun Pauline Ohren

Egenandelstak for fysioterapi - ingen særregler for familier

HalloPga. de nye reglene for fysioterapibetaling, skal nå vår sønn 13 år betale 50,- pr gang hos fysio. Han har ryggmargsbrokk. Først så forundrer det meg at ikke foreningene har protestert på dette, dernest lurer jeg på følgende: Jeg får frikort 2 pga egen behandling, hører da sønnen min under det samme frikortet, slik som frikort 1? (frem til 16 år)Eller må han tjene opp til eget frikort? Hilsen Torill Sundhaug

Hei,

1) Dette er en ny avgift som rammer veldig mange av våre medlemmer. Foreningen har gjennom sitt medlemskap i FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) klaget på denne ordningen. FFO har diskutert dette på ministernivå både i media og i vanlige møte.

I beste fall kan vi håpe på ordningen blir vurdert i revidert statsbudsjett våren 2006 (det er vel i mai) eller i statsbudsjettet for 2007.

2) Jeg er ingen ekspert på trygderettigheter, så mitt svar er basert på det jeg har funnet på Trygdeetaten.no. Jeg tolker deg dit hen at du selv får fysioterapi under ordningen med "frikort - egenandelstak 2" (tak på 2500 kr), som bl.a. omfatter fysioterapitjenester.

Særregler for familier (summering av barn og foreldres egenandeler opp til felles egenandelstak) er beskrevet bare i forbindelse med "frikort - egenandelstak 1" som bl.a. omfatter lege- og psykolog-tjenester, medisiner, etc. Min tolkning er dermed at du og din sønn må betale hver deres egenandelskvote  for fysioterapibehandling.

Se her: http://www.trygdeetaten.no/default.asp?strTema=sykdom&path=helsetjenester&path_sub=frikortordningene

Men hør med Trygdekontoret for sikkerhets skyld - kanskje kan du få til en spesialavtale? Frikort 2 omfatter jo mer spesielle tjenester som det kanskje ikke er så vanlig at flere i en familie benytter seg av samtidig. Desto verre blir det for de familier som har flere brukere, ikke minst siden egenandelstaket for frikort 2 er høyere enn for 1.

Vennlig hilsen
Eli Skattebu og Oddrun Pauline Ohren

Stønad til fysioterapi

Hei! Eg er ei jente på 19 som er lite ramma av ryggmargsbrokk. Eg har kun lammelsar i tærene på høgre fot. pga dette er denne foten min litt missdanna og huden her kjempe hard. Eg har og problem med av om eg skadar meg, så gror såra svært seint. eg lurte på om eg kan få stønad til å gå til ein fysioterapaut for å mjuke opp foten.

Hei,
Ja, du kan få stønad til fysioterapi, under følgende forutsetninger:

  1. Du må ha henvisning fra lege
  2. Fysioterapeuten må ha avtale med kommunen om driftstilskudd

Du må betale egenandel for hver behandling (inntil terskelen for frikort er nådd).  Resten av utgiftene skal fysioterapeuten kreve refundert direkte fra trygdekontoret etter fastsatte takster. Egenandelen varierer avhengig av hvilken behandling du får. Mer om dette på http://www.trygdeetaten.no/.

Vennlig hilsen
Oddrun Ohren

Helseforsikring og hydrocephalus

Hei.Min datter har vannhode og shunt.Mitt spørsmål er om hun rett på erstatning fra forsikringsselskapet da hun har helse forsikring.Hvor mange prosent ufør er man evnt. med vannhode?På forhånd takk for svar.

Dette kan vi dessverre ikke svare generelt på. Grad av uførhet må vurderes av lege i det enkelte tilfelle, og erstatningsspørsmålet må du ta opp med forsikringsselskapet. Jeg vil tro at svaret fra dem blant annet avhenger  av hvorvidt din datters tilstand er medfødt eller ikke.

Avlasting bruker over 16 år.

Hei. har dere avlastningstilbud i helger til brukere i deres målgruppe? Det gjelder en bruker som er 16 år. Mvh Cesilie Kongshavn

Hvis spørsmålet gjelder om Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen selv arrangerer helgeavlastning for egne medlemmer, så er svaret nei. Avlastning organiseres i de enkelte kommunene.

Hvis spørsmålet er om unge med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus trenger et tilbud om helgeavlastning, så er svaret at det er veldig forskjellig fra bruker til bruker. Det må vurderes individuelt som hos andre brukergrupper. Generelt er dette ungdom med store utfordringer i hverdagen, og mange har et stort hjelpebehov. Barn og unge med hydrocephalus sliter veldig ofte med kognitive vansker som gjør hverdagen komplisert og strevsom. Mange med "bare" hydrocephalus har også andre funksjonshemminger i tillegg, og hverdagen blir slitsom for hele familien. Mange av disse ungdommene har ikke venner og et dårlig sosialt nettverk. I en alder hvor jevnaldrene trekker mer ut med venner, blir ungdom med funksjonshemming mer isolerte. Dette krever igjen mye av de nærmeste. Familien til den enkelte bruker kan best si noe om hvordan situasjonen er hos dem.

Følgende informasjon om hjelpestønad har jeg funnet på trygdeetaten.no:

Hva gjør man når man stadig må være borte fra jobben grunnet ansvarsgrupper, habilitering, lege osv. på grunn av barnets sykdom ?

Du kan jo spørre arbeidsgiver om tillatelse til å gå på møter. Det kommer jo an på hvor du er ansatt, om det er privat eller i offentlig sektor. I offentlig er det noe som heter omsorgsperm. Legebesøk har man ihvertfall rett til fri.
Foreslår at du tar kontakt med en sosionom for å få en plan på hva du bør gjøre.

Spørsmål om Hjelpestønad:

Vi har en datter født med hydrocephalus. I tillegg har hun vansker i hverdagen da hun har utviklet klaustroforbi for lukkede rom.Nå har vi søkt om hjelpestønad og fått innvilget sats 1.Lurer på om det er noen som vet om det er andre muligheter for støtte da dette krever mye av hele familien både dag og natt. Hun går til behandling to ganger i uken og det kreves en del fri fra jobb.

Mvh Hilde

Følgende informasjon om hjelpestønad har jeg funnet på trygdeetaten.no:

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt pleie- og tilsynsbehov på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Når foreligger et særskilt pleie- og tilsynsbehov?
Det vil være behov for særskilt tilsyn når evnen til å klare seg uten tilsyn i ulike situasjoner, både inne og ute, dag og natt, svikter.

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad. Forhøyet hjelpestønad gis etter 3 satser.

Ved vurderingen av pleie- og tilsynsbehovet og hvilken sats som skal gis, legges det vekt på :

· hvor mye den fysiske og psykiske funksjonsevnen er nedsatt
· hvor omfattende pleieoppgaven og tilsynet er
· hvor stort behovet for stimulering, opplæring og trening er
· hvor mye pleieoppgaven binder den som gjør arbeidet

Det er den totale arbeidsbelastningen til den som utfører pleien/tilsynet som er avgjørende, og ikke omfanget av utgifter til leid hjelp eller inntektstap som følge av pleiebyrden.


 

Jeg synes dere skal søke på nytt om høyere hjelpestønad. Dere må begrunne søknaden i overnevnte momenter. Trygdekontoret forplikter å hjelpe til med slike søknader, men mange har opplevd at det ikke er så lett og at hjelpen ikke er så god (En venninne av meg med MMC søkte om forhøyet grunnstønad. Hun fikk hjelp med søknaden på trygdekontoret. De ga henne så avslag på søknaden. Jeg skrev anken hennes og hun fikk da innvilget grunnstønad sats 6. Jeg er derfor ikke veldig imponert over saksbehandlingen på trygdekontorene). Det beste er nok at dere bruker tid på å beskrive deres hjemmesituasjon. Hjelpestønaden er en skattefri ytelse akkurat som grunnstønad.

Utgifter som overstiger 6000,- som man ikke får dekket av det offentlig kan man søke særfradrag for i ligningen. Tapt arbeidsfortjeneste vet jeg flere foreldre som har barn med funksjonshemning har fått godkjent som fradrag på ligningen. Dette blir skjønnsmessig vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ville bare nevne det.

Med hilsen

Heidi Anita Rahm

Støtte vedrørende barn med Ryggmargsbrokk

Hva støtte kan man få når en har barn med hydrocephalus som pga sin sykdom er mye sliten, dårlig form og ikke kan gå fullt i bhg på grunn av det ? Jobber redusert nå men er jo masse borte pga av barnet mitt som er sykt.

Du kan ta kontakt med kommunen om bla grunnstønad og hjelpestønad. Snakk med en sosionom om dette.

Stønader

Har en datter med ryggmargsbrokk , og har fått hjelpestønad minste takst til henne .Er det noen som vet om vi har rett på andre hjelpemiddler ?

I tillegg til grunn- og hjelpestønad kan man søke om omsorgslønn. Det er flere med barn med ryggmargsbrokk som har fått innvilget det.
I tillegg kan du søke hjelpemiddelsentralen om ulike typer hjelpemidler.

Stønad

Har en rett på noen slags form for penger når man velger å være hjemme med et barn født med ryggmargsbrokk?

I tillegg til grunn- og hjelpestønad kan man søke om omsorgslønn. Det er flere med barn med ryggmargsbrokk som har fått innvilget det.

FInnes det støtteordninger til husbygging?

Vi er en familie på 3 som skal bygge nytt hus og hvor vår sønn har rygmargsbrokk og hydrocephalus. Vi lurte på om det finnes noen støtteordninger utenom husbanken til bygging/tilpassing av hus til familier med funksjonshemmede?

Vi vet at man kan få 15000 til arkitekt selv om man ikke har husbank, men vi er eksludert fra støtte pga. tomten koster mer enn 350000 kroner, og alle andre støtteordninger krever at man har husbankfinansiering, stemmer dette?

Å bygge hus er et stort løft og omfattet med kompliserte regler. Vi er selv en familie på 5 hvorav den yngste har ryggmargsbrokk og er rullestolbruker, og vi bygde hus for 10 år siden. Fikk ingen støtte annet enn noe arkitekthjelp.

Min kunnskap er derfor litt gammel, men jeg kan iallefall anbefale følgende hefte:

Bolig for funksjonshemmede barn. Arbeidshefte for boligtilpasning fra Handikappede Barns Foreldreforening og Norges Handikapforbund.
Dette inneholder mange gode tips. Henvend deg til en av utgiverne for å få tilsendt dette (f.eks. http://www.nhf.no/)

Ellers er "Deltasenteret - Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet" (en enhet under Sosial- og Helsedirektoratet) et godt sted å lete: http://www.shdir.no/deltasenteret Klikk på "Bygninger og uteområder" i menyen til venstre, dernest på "Finansiering". Der finner du regler og retningslinjer for støtte fra Husbanken, blant annet.

Kikket litt på det, og jeg tror ikke du skal ha for store forhåpninger om støtte fra Husbanken. Som du sier må/bør tomten koste mindre enn 350000 kr for å få støtte. I tillegg må huset være mindre (i boligareal, antar jeg) enn 120 kvm. Dog økes denne rammen med 10 kvm. når boligen skal dekke dokumentert behov for spesialtilpasning, som i ditt tilfelle. Hvis funksjonshemmingen medfører at bil er nødvendig, vil man i tillegg kunne få lån til garasje.

Ellers er det viktig å huske at man kan søke Hjelpemiddelksentralen om alt utstyr i huset som klassifiseres som hjelpemidler til den som har funksjonshemningen. Eksempler på slikt utstyr er f.eks. hev- og senkbar vask (hvis gutten deres er rullestolbruker). Kanskje går det an å prøve seg på noe hev- og senkbart på kjøkkenet også?

Hvis dere tenker på heis, så er også dette et hjelpemiddel, men jeg tror det er egne regler for dette. Vi har rullestolheis (sjaktheis) hjemme, men vi torde ikke søke om det før vi hadde bodd i huset ca 1 år, av frykt for at vi skulle få avslag hvis vi i utgangspunktet planla med heis i et nytt hus. Uansett, vi fikk heis da vi søkte, men bare selve heisen og monteringen av den. De bygningsmessige kostnadene (det å lage heissjakten) måtte vi selv dekke, og det ble 20000, om jeg ikke husker feil (vi har 3 etasjer).

Til slutt: Det kan være lurt å snakke med den som har ansvaret for byggesaker i kommunen. Disse skal i teorien ha oversikt over mulige støtteordninger i den forbindelse.

Og hvis dere bruker arkitektstøtten på 15 timer, sjekk etter om vedkommende har tegnet hus for fysisk funksjonshemmede tidligere. Husbanken burde her kunne hjelpe deg med navn på arkitekter som har erfaringer med spesielle behov.

Mvh
Oddrun Pauline Ohren

« Tilbake
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS