Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Medisinske - Ortopedi

Ryggsmerter pga sent oppdaget ryggmargsbrokk

hei..jeg har vært hos legen pga ryggsmerter. Har tatt MR og det viste seg at det foreligger en spina bifida tilsvarende th11 th12 og L1 med manglende processus spinosi..det er ikke mye hjelp å få i legen, kan noen forklare meg hva dette betyr å om det kan utvikle seg til verre...sliter med utrolige ryggsmerter. nina

Hei,

Når det gjelder utviklingen framover, er det bare leger som har undersøkt deg som kan svare på det, om noen. Det er ikke alltid lett å forutsi dette for spesialistene heller! Men det høres rart ut at legen ikke er til hjelp med å tolke MR-resultatet. Ikke gi opp, få en time hos fastlegen din og be om forklaring! Dessuten, hvis smertene ødelegger hverdagen for deg, bør du i tillegg insistere på å få et opplegg for smertelindring, eventuelt be om henvisning til spesialist på dette området.

Her skal du få litt hjelp til å tolke MR-resultatet:

Ryggraden er delt inn i 4-5 områder: hals, bryst (thorax), lende (lumbus), korsben (sakrum) og hale, og ryggvirvelene nummereres ovenfra og nedover (tror jeg) innenfor hvert av disse områdene. TH 12 er derfor nederste brystvirvel, og L1 er øverste lendehvirvel. Ditt problem skulle altså være lokalisert ca i midjen.

Processus spinosi betegner ryggtaggen på en ryggvirvel. Tenk deg at du tar ut en ryggvirvel, legger den ned på bordet og ser på den ovenfra. Ryggvirvelen har 3 utvekster som peker oppover. Utveksten i midten kalles ryggtaggen, de to på sidene kalles tverrtagger. Du mangler altså ryggtaggen på tre virvler.

Som sagt, ikke gi deg, - be om å få en henvisning til ortoped (ryggspesialist), nevrolog og/eller smertespesialist. Lykke til!

Oddrun Pauline Ohren 

Skjeling og utvidet blodåre ved shunt. Utoverrettet fotstilling ved bruk av skinner

Jeg passer en jente på 4 år som har ryggmargsbrokk og hydrocephalus. Hun har operert inn shunt. Det jeg lurer på, er hva årsaken kan være når hun av og til sjeler veldig på det ene øyet, det nærmest shunten? Og jeg har også opplevd at blodåren som er ganske synlig rett ved shunten i hodet, blir "hoven" og veldig blå?

Hun har også skinner fra rett over knærne og ned ut foten. Hun har fått nye skinner og tilpasset dem et par ganger (vært til kontroll). Fotstillingen hennes når hun går, har vært normal. Men nå de siste dagene har føttene pekt utover når hun går, ganske konsekvent. "Charlie Chaplin" liksom. Det har hun ikke gjort før. Noen som vet noe om det??

Når det gjelder fotstillingen, foreslår vi at du/dere kontakter ortopediingeniøren som lager skinnene og/eller ansvarlig ortoped eller fysioterapeut. Shuntspørsmålet har vi sendt videre til dr. Due-Tønnesen på Rikshospitalet, som svarer følgende:

Takk for spørsmålet omkring denne 4 år gamle piken som tidvis skjeler på øyet nærmest shunten og hvor man også tidvis har observert en blodåre i nær relasjon til ventilsystemet.

Skjelingen som du beskriver her bør slett ikke være uttrykk for en shunt som ikke fungerer etter hensikten. Hvis barnet ikke har plager for øvrig og skjelingen kommer for eksempel ved TV-titting etter når hun trett er dette noe en øyelege bør se på. Kommer skjelingen i periode hvor man mistenker en dårlig fungerende shunt eller blir mer uttalt ved febertilstander kan dette være et uttrykk for en shunt som ikke fungerer helt etter hensikten. Man må da diskutere dette med barnelegen som følger barnet.

En blålig misfarging av en blodåre i nærheten av selve shunten er vanligvis ikke tegn på shuntdysfunksjon. Har man økende blodåre tegninger i pannen og dette er ledsaget av hodepine og oppkast/brekninger er dette et tegn som kan tyde på shuntdysfunksjon. Isolert sett uten andre symptomer antar vi at både skjeling og blodåresymptomer ikke har sammenheng med hennes shuntfunksjon. Vi anbefaler dog at spesielt skjelingen diskuteres med fastlege eventuelt øyelege og at man observerer under hvilke forhold symptomene kommer. Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

Bernt Due-Tønnessen
Seksjonsoverlege
Nevrokirurgisk avdeling
Rikshospitalet

« Tilbake
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS