Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Bakgrunn og mål

Bakgrunn og mål

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningens bistandsarbeid i Østlige-Afrika

”Tidlig intervensjon, behandling og oppfølging av personer med ryggmargsbrokk og hydrocephalus i Østlige Afrika” er navnet på prosjektet som Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen driver i samarbeid med den Internasjonale foreningen for ryggmargsbrokk og hydrocephalus (IF), og som er finansiert gjennom NORAD midler.

En av konsekvensene av ikke-behandlet hydrocephalus være tap av synet.
Dette gjorde at Blindeforbundet i Norge ønsket å bidra med den egenandelen som NORAD ikke dekker, i de første 5 årene av prosjektet.
Vårt prosjekt startet opp i 1998, og gjennom medlemskap i Atlas Alliansen og TV- aksjonen «Et nytt liv» i 2002 har vi fått mulighet til å drive arbeidet videre.
Vi har nå prosjekter i Tanzania, Uganda, Kenya, Malawi og Zambia.

Hovedmålene er:

• Å forebygge diagnosene
• Å bedre inkluderingen av barn og unge med diagnosene i samfunnet
• Å forbedre kvaliteten på og tilgjengeligheten til medisinsk behandling og livslang oppfølging
• Å øke fokuset på og kunnskapen om ryggmargsbrokk og hydrocephalus, både hos helsepersonell og i samfunnet generelt
• Å bygge foreldregrupper og organisasjoner

Ryggmargsbrokk og hydrocephalus i utviklingsland

Både ryggmargsbrokk og hydrocephalus er tilstander som krever spesiell medisinsk behandling. Helsevesenet i de land vi samarbeider med er generelt i dårlig forfatning. Foreldre til barn og unge med en funksjonshemming opplever i tillegg å bli avvist ved sykehusene pga mangel på kunnskap, fordommer og overtro. Uten medisinsk hjelp vil de fleste barn med disse diagnosene ikke overleve.

Siden prosjektstart har vi klart å bidra til tilpasset og god medisinsk hjelp til barn med ryggmargsbrokk og hydrocephalus på de stedene vi har arbeidet.

Målet er å forebygge ryggmargsbrokk og hydrocephalus og evt , forbedre livskvaliteten til personer med diagnosene og deres familier ved å organisere kirurgi, trening og opplæring samt habilitering. Dette gjøres via allerede eksisterende medisinske, terapeutiske og ”community based rehabilitation” tilbud.
En god måte å sikre best mulig oppfølging av barn og unge på, er å drive opplæring av foreldrene. Dette vet vi fra vårt eget land. Så et av våre mål i arbeidet er å ha delaktige foreldre og ungdom i alle prosjektene.

Solidaritetsarbeidet

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen arbeider tett med IF i dette solidaritetsarbeidet. I Afrika samarbeider vi med allerede eksisterende helsetilbud i mottakerlandene. Gode samarbeidspartnere er essensielt, og ikke minst er det viktig å finne en nevrokirurg som er interessert i denne type arbeid.

Sammen med RBU i Sverige og Child -Help i Belgia har vi partnere i 5 Afrikanske land;
Tanzania, Uganda, Kenya, Malawi og Zambia.

Bygging av foreldregrupper/organisasjoner er et av hovedmålene

Fra vårt eget land vet vi hvor viktig en forening er når man får et barn med ekstra utfordringer. De aller fleste ønsker informasjon, og andre forelde er en unik kilde for nettopp det. Det er verdifullt å kunne søke råd og trøst hos andre i samme situasjon. En organisasjon jobber i tillegg for medlemmenes rettigheter. Sammen er vi sterkere. Det er aktive supportgrupper i alle partnerlandene. I de senere årene har det også grodd frem ungdomsgrupper i alle organisasjonene. De jobber sammen med foreldregruppene og er rollemodeller for barna som vokser opp.

 

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS