Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Informasjonsutvalget

Leder av informasjonsutvalget: Sissil Norstrøm Haugen

Informasjonsutvalget sørger bl.a. for at foreningen har tilgjengelig bøker og hefter som kan lånes eller kjøpes, og utarbeider nye brosjyrer.

Informasjonsutvalget har videre jobba med å skaffe midler til å lage et hefte om hydrocephalus og et ID-kort for shuntopererte. Finansieringen er ikke helt på plass enda, men arbeidet med materialet er likevel påbegynt.

Det jobbes med innholdet i medlemsbladet SPINA og vedlikehold av foreningens internettside, intranett og medlemsregister.

Utvalget har også laget en informasjonsperm til foreningens medlemmer og andre interesserte som oppdateres kontinuerlig.
Permen inneholder informasjon om følgende temaer: Ryggmargsbrokk og Hydrocephalus, Foreningen, Habilitering, Hjelpemidler, Barnehage, Skole og Utdanning, Arbeid og Attføring, Boligtilpasning, Alternativ medisin, Lateksallergi, Genetikk, Fysioterapi, Kognitive vansker, Nevrokirurgi, Ortopedi, Psykiske aspekter, Trygderettigheter og Sosiale ytelser, Sex og Samliv, Sport og Idrett, Sår, Tarmfunksjon og Urinveier.

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS