Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Fritak i bomringer

Fritak i bomringer

Vet våre medlemmer dette ?

Torhild Ekman  i Fredrikstad fortalte om fritak for funksjonshemmede i den nye bommen på Kråkerøy.

Denne bomringen drives av Fredrikstaddistriktets Veifinansiering AS, og brikker registreres på Esso-stasjoner (On the Run) i Fredrikstad.

Bommen ved Oslo drives av Fjell-linjen. Her kan også auto-pass registreres  på Esso-stasjoner (On the Run).

 

For bomringer rundt byer gjelder fritak for passerings-gebyrer for funksjonshemmede med gyldig parkerings-tillatelse på Handicap-plasser.

Bommen på E6 ved Moss drives av Østfold Bompengeselskap. Denne bommen faller utenfor reglene for fritak.

Ta med kopi av parkerings-beviset til nærmeste plass for registrering – og dette vil bli  registrert inn på autopass-brikken.

 

Med vennlig hilsen

 

FFO Østfold

 Bjørg Sveen Fjeldberg

     (sekretær )


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS