Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Nettmøte med Skatteetaten

Nettmøte med Skatteetaten

Har du rett på særfradrag?

Fristen for innlevering av årets selvangivelse nærmer seg. I den anledning inviterer FFO til
nettmøte om særfradraget for store sykdomsutgifter 23. april kl. 13.00-15.00. Still dine spørsmål
om fradraget direkte til Skatteetatens ekspertpanel.

Regjeringen har vedtatt å fase ut ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter over tre år fra
2012. Ordningen opphører fra 2015, og i denne treårsperioden vil det være en overgangsordning for
de som oppfyller vilkårene for særfradrag i dag. Det betyr at i år er siste frist for å komme inn under
særfradragsordningen, og dermed inn i overgangsordningen fram til 2015.

Utgifter til tannhelse, bolig og transport tas ut allerede fra 2012, og ingen nye brukere vil komme inn
i ordningen fra i år. Flere pasientorganisasjoner, inkludert FFO, har i 2012 bidratt aktivt i drøftinger
for å påvirke hvordan frigjorte midler fra fradraget skal innrettes fra 2013.

I nettmøtet gis du muligheten til å stille konkrete spørsmål om hvordan du søker særfradrag. Det er
viktig at spørsmålene som stilles har en generell tilnærming, da Skatteetaten ikke kan svare direkte
på henvendelser om enkeltsaker.

Nettmøtet vil foregå fra kl. 13.00-15.00 fra FFOs nettsider www.ffo.no.

For ytterligere spørsmål om nettmøtet, kontakt fagpolitisk rådgiver i FFO Ove Helset på tlf. 416 90
177 eller e-post: ove.helset@ffo.no.


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS