Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

ID kort for shunt

ID kort for shunt

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen har utarbeidet et ID kort for shunt etter en idè fra søsterorganisasjonen i Irland.

Kortet er ment å bæres av personer med hydrocephalus som er behandlet med en shunt. Det er ment å være et supplement, og på ingen måte noen erstatning for personens egne opplysninger om egen medisinsk tilstand.

Kortet er først og fremst ment å være til hjelp for helsepersonell som kommer i kontakt med shuntopererte personer i situasjoner hvor personen ikke kan gjøre rede for seg selv, f.eks ved et illebefinnende. På kortet kan det noteres opplysninger om personen og om shunten/ventilen. Opplysninger om pårørende kan også noteres på kortet.

Håpet er at personene med dette skal kunne føle seg trygge på at helsepersonell får de rette opplysninger, og at behandlingen derved blir rett ved en eventuell shuntsvikt. Det er viktig at kortet blir oppdatert ved endringer av shunten.

Kortet er utarbeidet i samarbeid med dr. Frode Svendsen, overlege ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Kortet kan fås ved henvendelse til Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen. Eller ved å følge denne linken.

For å se en pdf av kortet kan du klikke her 


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS