Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Spørreundersøkelse om livet som ung og ufør

Spørreundersøkelse om livet som ung og ufør
Vil du være med å belyse hvordan livet som ung og ufør egentlig er?
Ungdom som er uføretrygdet har fått mye oppmerksomhet i media. Det blir sagt at det er «fett» å leve på uføretrygd, og at det er noe ungdom velger fordi det lønner seg.  «Å nave» var det nye trendbegrepet i 2012. Samtidig er det flere som hevder at uføretrygden er for lav, og at levekårene for funksjonshemmede er for dårlige.
 
Vi i Unge funksjonshemmede ønsker å finne ut hvordan det egentlig er å være ung og ufør.  Derfor har vi utarbeidet en spørreundersøkelse for å kartlegge livet som ung og ufør. Vi ønsker svar fra personer som er under 40år og som mottar uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.
 
Resultatene fra denne vil bli presentert i en rapport som legges fram på et seminar i oktober. Målet med seminaret og rapporten er å påvirke politikken knyttet til uføre.
 
Har du erfaring som ung og ufør?
Du kan være med å si din mening om hva det vil si å leve på uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.  Trykk her: https://www.surveymonkey.com/s/XYPX2XS så kommer du til spørreskjemaet. Du vil være helt anonym
 
Undersøkelsen vil ta om lag 15 – 30 minutter,
Svarfrist 3. juni
 
Med vennlig hilsen
Laila Bakke
Prosjektmedarbeider - Unge funksjonshemmede

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS