Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Kjernejournal – for tryggere helsehjelp

Kjernejournal – for tryggere helsehjelp
Blir du akutt syk, trenger helsepersonell rask og sikker tilgang på helseopplysningene dine. Kjernejournal samler viktige opplysninger om helsen din på ett sted.

 

• Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle kjernejournal.

• Kjernejournal skal bidra til tryggere helsehjelp, bedre samhandling og økt pasientmedvirkning.

• Kjernejournal utvikles i tråd med myndighetenes krav til personvern og sikkerhet.

• Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu er pilotkommuner fra høsten 2013.

• Etter planen skal kjernejournal utprøves i Stavangerområdet i 2014.

• Kjernejournal skal innføres nasjonalt etter at man har evaluert erfaringene fra pilotkommunene.

• Kjernejournal inneholder begrenset informasjon og erstatter ikke journaler hos fastlege, sykehus og andre som yter helsehjelp.

 

Her kan du lese hele brosjyren om Kjernejournal.


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS