Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Frokostseminar med tema «Ung og Uføre»

Frokostseminar med tema «Ung og Uføre»
Kom på frokostseminar med tema «Ung og Uføre» den 7 november kl 08.30. Seminaret arrangeres av Unge funksjonshemmede, et samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge.

Vi har undersøk levekårene for unge som mottar arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. Resultatene presenteres på Frokostseminaret, etterfulgt av en debatt med flere av medlemmene i Arbeids og sosialkomiteen.

Vil du være med? Meld deg på her:
http://ungefunksjonshemmede.no/kalender/unge-ufoere-et-frokostseminar« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS