Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Disputas om kognitiv trening ved ryggmargsbrokk

Disputas om kognitiv trening ved ryggmargsbrokk
Psykolog ved TRS, Jan Stubberud, disputerer 5. juni med avhandlingen "Cognitive rehabilitation of executive functions in adults with spina bifida: efficacy of Goal Management Training.".
 
Stubberud har undersøkt effekten av trening av hjernens reguleringsfunksjoner for mennesker med ryggmargsbrokk. Ryggmargsbrokk er en sammensatt tilstand der kognitive vansker kan utgjøre en sentral del av helheten. - En rekke hjernefunksjoner bidrar til å kontrollere og regulere tanker og atferd. Disse omtales som reguleringsfunksjoner. De fungerer for hjernen som en dirigent fungerer for et orkester; svikt i disse kan medføre redusert evne til planlegging og fleksibilitet, eller forstyrrelser i regulering av følelser og atferd. Dersom slike funksjoner kommer i utakt kan det få store følger for personens deltakelse i arbeid og sosialt liv, forteller Stubberud.
 
Doktorgradsarbeidet ønsket å besvare følgende forskningsspørsmål: Kan hjernetrening utviklet for personer med ervervet hjerneskade ha effekt for personer med en medfødt tilstand hvor reguleringsfunksjonene er berørt? Dette ble undersøkt hos personer med ryggmargsbrokk med svikt i reguleringsfunksjoner. Totalt ble 38 personer med ryggmargsbrokk inkludert i studien. Stubberud gjennomførte et tre-måneders gruppebasert treningsprogram; Goal Management Training (GMT), og brukte nevropsykologiske tester og ulike spørreskjema for å evaluere effekt. Treningen inkluderte læring av strategier for å stoppe opp, tenke seg om, og vurdere mer systematisk skritt som inngår i problemløsning.
 
Sted og tid: 5. jun. 2014 prøveforelseningen er 10.15 til 11 og Stubberud forsvarer avhandlingen 12:15 - 15:00, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo
 
Les mer om disputasen her. 
 
http://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2014/stubberud.html

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS