Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

"Å mestre å leve med hydrocephalus"

- Invitasjon til deltakelse i studie

 

Vi er to masterstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus som ønsker å skrive vår masteroppgave om det å leve med hydrocephalus. Vi inviterer derfor  foreningens medlemmer som har hydrocephalus til å delta i studien. Medlemmer med ryggmargsbrokk vil desverre ikke bli inkludert i denne omgang på grunn av studiens omfang, heller ikke medlemmer under 18 år.

Studien skal primært handle om det å mestre å leve med hydrocephalus, og hvilken betydning medvirkning i egen behandling og kontakt med helsepersonell har i så måte. Deltakelse i studien innebærer ett eller flere intervjuer etter avtale. Dersom du er interessert i å delta eller har spørsmål om studien, kan du ta direkte kontakt med oss på telefon eller mail innen 15.september 2014. Foreningen vil også sende skriftlig informasjon om studien til aktuelle medlemmer. Deltakelse i studien er basert på frivillig samtykke og man kan når som helst trekke seg fra studien. All deltakelse vil bli anonymisert før publisering.

Vi hører gjerne fra deg. Vennlig hilsen Camilla Edeklev og Merete Halvorsen  

Merete Halvorsen tlf: 48 45 41 81, mail: s133771@stud.hioa.no

Camilla Edeklev, tlf: 48 44 16 17, mail: s155148@stud.hioa.no   


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS