Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn med gjennomføringen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

 

Ombudet arbeider med en supplerende rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen). I den forbindelse har ombudet utarbeidet et spørreskjema til de som er verger, har verge og de som kjenner noen som har verge.

Formålet med spørreskjemaet er å innhente erfaringer om praktiseringen av ny vergemålslov. Innspillene fra spørreskjemaet vil brukes som erfaringsgrunnlag i ombudets rapport til CRPD-komiteen.

Link til spørreskjemaet:
http://svar.ldo.no/selectsurveynet/TakeSurvey.aspx?SurveyID=m6K2384

Ombudet minner også om deres invitasjon til et møte om rettslig handleevne og vergemål 12. mars kl. 1730 - 1930 i ombudets lokaler.

Sidene til LDO finner du her.


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS