Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Strategi for foreningen

Strategi for foreningen

STRATEGI FOR RHF BISTANDSPROGRAM

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen (RHF)  bistandsarbeid startet i 1998, hvor det ble inngått en direkte avtale med NORAD, og egenandelen ble støttet av Blindeforbundet. Senere ble RHF invitert inn i Atlas-alliansen.

Programmet drives i samarbeid med International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF)

RHF støtter seg på FNs Menneskerettserklæring av 1948 som fastslår at alle mennesker er likeverdige, har de samme rettigheter og plikter.

En rettighetsbasert bistand forutsetter at alle mennesker skal respekteres, og at deres evner og ressurser tas i bruk. Foreningens internasjonale bistand er forankret i disse universelle rettighetene, og i FN konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I RHF bistandsarbeid er det et sterkt fokus på brukermedvirkning ved at tillitsvalgte i ”Internasjonalt utvalg”  består av foreldre og de som har ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus (RHF/HC)  tar aktiv del i alle ledd av arbeidet.

RHF bistand har tre hovedsatsningsområder:

Målene er:

Disse bistandsstrategien er en del av RHF sin strategiske plan for 2015 -2019.

Foreningens bistandsprogram er godt synlig i arbeidet RHF gjør hjemme, ved at det jevnlig publiseres rapporter i medlemsbladet SPINA, og at tillitsvalgte holdes oppdatert. I ny periode for strategisk plan, vil vi ha mer sterkere fokus på oppdatering av foreningens web side om foreningens bistandsarbeid.

RHF har et eget fond ”Aminafondet” hvor innsamlede midler går til ekstra tiltak innenfor programmet. Fondet har noen faste givere, det selges alternative julegaver og mottas noen gaver.

 

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS