Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Foreldregruppe i Tanzania

Når man har ryggmargsbrokk og hydrocephalus så er man annerledes. Det er ikke lett å skille seg ut. Mange steder i verden overlever man ikke nettopp fordi man er annerledes og trenger tilpasset behandling. Retten til helsehjelp gjelder alle. Men når kunnskap om tilstanden og mulighetene mangler vil hjelpen også mangle.

Hovedmålet med RHF`s prosjektet er å forbedre livskvaliteten til personer med diagnosene ryggmargsbrokk og hydrocephalus og deres familier. Å sikre god helsehjelp er starten på livet for målgruppa. Prosjektet arbeider med å organisere hjelp som kirurgi, trening og habilitering via allerede eksisterende medisinske, terapeutiske og lokalbaserte tilbud. God behandling krever godt samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. Dette er vanskelig å få til, også i vestlige land.

Alle barn trenger god behandling. Barn som blir født med ryggmargsbrokk eller hydrocephalus trenger rask og riktig behandling for å overleve. Videre trenger de riktig oppfølging for å kunne få gode liv. Da er kunnskap essensielt.

Foreldre og foresatte er de som står barna aller nærmest. Når helsearbeidere slutter, bytter jobb eller blir forflyttet forsvinner kunnskapen med dem. Foreldre blir værende, og kunnskap de tilegner seg blir brukt til beste for barna. De kan bruke den til å lobbe for bedre behandlingstilbud for de barna som er annerledes, de som trenger livreddende behandling med som ikke slipper til.

Mange foreldre i Afrikanske land opplever å bli avvist på sykehuset når de kommer med sitt barn med stort hode. ”Dessverre, vi kan ikke hjelpe deg”.

I Dar es Salaam i Tanzania arbeidet foreldregruppa målrettet for å få det offentlige sykehuset til å ta imot dere barn. De kontaktet kirurgen og besøkte barneavdelingen. De inviterte helsemyndighetene og arrangerte foreldresamlinger. Foreldrene visste hva som skulle til, og de utfordret pressen til å skrive om situasjonen. Første skritt på veien er å få oppmerksomhet omkring barna.

Personalet på avdelingen fikk anledning til å gå på kurs gjennom prosjektet for å lære mer. Kirurgen fikk et treningsopphold på et annet sykehus i Uganda for å lære de riktige teknikkene. RHF kunne tilby det materialet som trengtes for å gjøre de livsnødvendige inngrepene. I dag ser personalet ved avdelingen at barn med ryggmargsbrokk og hydrocaphalus  er en stor gruppe i samfunnet som også fotjener riktig behandling. Det er takket være en foreldregruppe med kunnskap om diagnosene at sykehuset nå tilbyr behandling.  Legene forstår at det trengs et bredt samarbeid for at disse unike barna skal få en mulighet til å overleve og vokse opp.

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS