Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Aminafondet

Aminafondet
Foreningen har siden 1998 hatt et bistandsprosjekt i Østlige Afrika. Som et tilsluttet medlem av Atlas-Alliansen får foreningen faglig hjelp til å forvalte øremerkede midler fra Norad.

I 2002 ble Atlas-Alliansen tildelt TV-aksjonen, og i en programserie i forkant ble det bl.a. fokusert sterkt på foreningens prosjekt. I etterkant av aksjonen mottok foreningen noen gaver som giverne ønsket skulle brukes i prosjektarbeidet i Afrikanske land.

Et fond ble da en måte å samle og forvalte disse gavene på. Fondet fikk navn etter det aller første barnet med ryggmargsbrokk som vi møtte i Tanzania i 1999; Amina. 

I dag er Amina en fornøyd ung dame, bare se bildet!

Aminafondet støtter House of hope

Alle bidrag til  Aminafondet går direkte til foreningens solidaritetsarbeid. Pengene fra Aminafondet har blitt brukt til shunter, men også til annet nødvendig utstyr. Arbeidet har økt jevnlig, og utgiftene til shunter er sterkt voksende. I dag har disse kostnadene i all vesentlighet blitt overtatt av en av IFs samarbeidspartnere. Derfor kan foreningen nå bruke penger fra Aminafondet til å hjelpe bl.a. foreldreorganisasjonen i Malawi med sitt viktige arbeid med opprettelsen av «House of hope.»

«House of hope» er et sted som foreldregruppa i Blantyre i Malawi drifter til beste for familier med barn og ungdom med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus. Malawi er et av verdens fattigste land, og mennesker med en funksjonsnedsettelse står nederst på stigen. House of hope er et sted hvor denne gruppen kan møtes, drive likemannsarbeid eller rett og slett være mens de venter på behandling på sykehuset. Her kan gruppa drive sitt foreningsarbeid samtidig som de kan hjelpe andre fattige mødre i sin kamp for å ta vare på sitt barn.

Fondet har både faste givere og mange som bidrar med enkeltbeløp.

Alle gaver gir kjærkommen hjelp!

Bruk kontonummer 1720 22 11275 til det beløpet du ønsker å gi.

Tusen takk for at du er med oss i vårt solidaritetsarbeid.

« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS