Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

SØKNADSSKJEMA FOR AKTIVITETSFONDET

SØKNADSSKJEMA FOR AKTIVITETSFONDET
Husk søknadsfrist 20. november 2019

 

Aktivitetsfondets statutter:

1.    Aktivitetsfondet i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen er opprettet for å bidra til aktiviteter som fremmer en aktiv fritid med fokus på fysisk aktivitet.

2.    Hovedstyret bestemmer hvert år summen som kan deles ut, med bakgrunn i aktivitetsfondets størrelse.

3.    Medlemmer i foreningen med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus kan søke fondet om midler. Medlemskontingent for inneværende år må være betalt.

4.    Medlemmer kan søke midler til aktiv fritid med fokus på fysisk aktiviteter. Fondet gir ikke støtte til ferietiltak, årskort, arrangementer arrangert av foreningens lokallag.  Søknader må gjelde aktiviteter i søknadsåret. Kvitteringer for betalte aktivitet eller kjøpte varer må vedlegges.

       Hovedstyret kan bruke av fondets midler til fysiske aktiviteter på samlinger i   foreningens regi.

5.    Det tildeles maksimum kr 5000,-  pr medlem.

6.    Søknadsfrist: 20. november 2019.

7.    Ved stor søknadsmengde prioriteres søkere som ikke har fått midler tidligere.

8.    Aktivitetsfondet har eget søknadsskjema som skal brukes. Alle søkere vil få skriftlig tilbakemelding.

 

 

Søkers navn:_____________________________________________________________________

 

 

Adresse:_________________________________________________________________________

 

 

Postnummer: ______________      Poststed:___________________________________________

 

 

E-post adresse: ___________________________________________________________________

 

 

Telefon: ____________________________  

 

 

Medlemsnummer: ____________________    Dato for betalt medlemskontingent: ______________

 

 

Det søkes støtte til:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søknadssum:

 

 

Kvittering for søknadsbeløpet må vedlegges.

 

 

Kontonummer: ___________________________________________________________________

 

 

 

 

Dato:_____________                               ______________________________________________

 Signatur

                                                            

  (foresatte undertegner for barn under 18 år)

 

Søknader sendes foreningen:

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783, 2943 Rogne

E-post: post.@ryggmargsbrokk.org

 

Søknadsfrist 20. November 2019              


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS