Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Beitostølen Helsesportsenter har gjenåpnet rehabiliteringstilbudet

Beitostølen Helsesportsenter har gjenåpnet rehabiliteringstilbudet
Dette nyhetsbrevet har tidligere vært publisert på nettsida til Beitostølen helsesportsenter, og publiseres på foreningens nettside med tillatelse fra dette senteret.

 

Link til der nyhetsbrevet tidligere ble lagt ut finner du her:

https://www.bhss.no/nyhetsbrev-juni-2020/store-ting-vil-komme-til-aa-skje-igjen/

 

Med bakgrunn i utviklingen av koronaviruset holdt Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) midlertidig stengt i perioden 13. mars – 10. mai 2020. Gjenåpningen av re- habiliteringstilbudet har foregått gradvis og kontrollert for å kunne overholde gjeldende retningslinjer for smittevern, og mange av våre brukere har dermed fått sine opphold utsatt. Ved inngangen til sommerferien arbeider vi fortsatt med å gradvis øke omfanget av tilbudet mht. hvor mange brukere som til enhver tid kan tas imot til re- /habiliteringsopphold, men brukere som allerede har avtale om opphold hos oss, kan forberede seg på at oppholdet gjennomføres som planlagt, - med ordinært innhold, men med noen organisatoriske justeringer av smittevernhensyn.

Her kan du lese om Astrid Nyquist, direktør ved BHSS, sine erfaringer fra koronatiden og om hvordan blikket nå løftes for å se framover;  

 

«Store ting vil komme til å skje – igjen»

Det er godt å låne trygghet og mot i historien. Selv i de vanskeligste stunder og i de største motbakkene valgte han å ha troa, troa på at store ting vil komme til å skje. Han, var Erling Stordahl, han var unik og vår første og viktigste leder. Vi kan ikke kopiere det han gjorde eller hans måte å få ting gjort på, men det er heller ikke forventet. Forventningen er at vi ikke bruker krefter på å prøve å bli som andre, men isteden kjempe for å bli den beste utgaven av oss selv – slik det forventes i dag. Den beste utgaven av Beitostølen Helsesportsenter og vårt tilbud har du forhåpentligvis ikke opplevd enda, nettopp fordi det stadig er i utvikling. Men vi vil aldri være lenger unna kjernen enn at vi skal fortsette med det vi kan; «tilpasset fysisk aktivitet, aktivitetshjelpemidler og helsesport for de menneskene som trenger det».

Selv i den tiden vi har vært inne i og fortsatt preges av, må vi klare å ta utgangspunkt i hvilke muligheter vi har. Den grunnfilosofien har levd i 50 år hos oss og skal fortsatt være et bærende prinsipp. Men hvis jeg hadde sagt til dere i mitt første «nyhetsbrev» for 6 år siden at akkurat nå ville vi være aller mest glad for muligheten til å kunne komme på jobb og få lov til å ha et åpent senter, hadde nok både dere og jeg tenkt at det var da en litt lite ambisiøs plan – å bare ville gå på jobb, vi vil da mer enn det.

På den andre siden; hadde vi for kort tid siden sagt at vi på få uker skulle gjennomgå endringer i det omfanget vi nå står oppe i, med nye strukturer og rutiner, med hurtig omfattende digitaliseringer, med andre kollegaer i teamet, med justerte turnuser, nye gruppestørrelser, daglige behov for smitteverntiltak og tilpasninger, kontinuerlig beredskap over uker og daglig kommunikasjonen på flere sosiale, digitale samhandlingsplattformer, så ville vi ha tenkt at det blir alt for mye. - Nå har vi erfart at det klarer vi.

Målet har vært å bevare roen og skape trygghet tross all usikkerhet. For slike endringer kan kun skje i miljøer tilrettelagt for mestring, der alle er villige til å medvirke. Vi trenger ikke å bli selvgode av den grunn, for dette har også kostet og rammet mange på ulike måter. Ikke minst er det flere som ikke har fått gjennomført sitt opphold på senteret under denne pandemien slik det var planlagt. Selv om ventelistene nå er lange, skal vi love dere at vi skal gjøre det vi kan for at det blir nye opphold om ikke for lenge. For som Norges Handikapforbund og mange andre sentrale aktører påpeker, tegner det seg et tydelig bilde av at Koronarestriksjonene rammet funksjonshemmede hardt. Det er også ansatte som har opplevd denne tiden vanskelig og vil komme til å oppleve at den nye endrede hverdagen blir mer krevende enn før. Vi skal forsøke så godt det lar seg gjøre å se alle oppi dette, men vi må også daglig minne oss selv på at dette ikke er over, flere av endringene vil vare og noen endringer blir vår nye normal. Sammen med dere som er våre uunnværlige samarbeidspartnere, skal vi imidlertid finne gode løsninger på også det fremover.

Året 2020 skulle jo bli et unikt 50-års jubileum for oss, med større og mindre markeringer gjennom hele året. Vi vet ennå ikke helt hvordan vi best skal løse alt, men de største markeringene vil dessverre måtte utsettes. Imidlertid holder vi på planen om lansering av musikkvideoen «Løva» til høsten, lydbokutgivelse av «Det mulighets kunst» og planen om Barnas superlørdag 21. november. Hva som skjer på selveste bursdagen, lørdag 7.november, kommer vi tilbake til. Lions Norge har tatt sin beslutning om at Røde Fjær- aksjonen 2020 vil bli utsatt, men den vil bli gjennomført. Med oppstart 7. november i år og avslutning i november 2021, gir dette muligheter for et helt aksjonsår. Med slike Lionsvenner i ryggen, har vi stor tro på fremtiden også for vårt etterlengtede Familie- og kompetansehus, og alt det som hører til av vekst og utvikling. Faktisk er det slik, at vi mer enn noen gang ser nødvendigheten av å kjempe for like rettigheter og for at de som trenger det mest får muligheten til aktivitet og deltagelse. Skal vi klare å påvirke det, må vi parallelt øke vår kunnskap, videreutvikle vår kompetanse og dele våre erfaringer med flere – slik som vår Forsknings- og utviklingsavdeling mer enn noen gang nå gjør. Vi har to med innleverte doktoravhandlinger, flere som sluttfører artikler og masteroppgaver, og andre som er medvirkende i bokutgivelser og interne og eksterne prosjekter; – takk for denne unike utviklingskraften!

Opplevelsen av å ha et meningsfullt bidrag til fellesskapet blir viktigere enn noen gang. Fellesskap skapes gjennom relasjoner, og enten det er mellom menneskene som er til opphold på senteret, som ansatte, eller som medlemmer i vårt styre eller brukerråd, som medlemmer i venneforeningen eller som samarbeidspartnere, som aktører i nærmiljøet eller kommunen, er relasjonene og nærheten essensiell for opplevelsen av at det vi gjør har betydning. Derfor tror vi på at interessen for de andre rundt oss vil avgjøre om vi klarer å utvikle oss, og om vi fortsatt vil strebe etter å ta vårt ansvar. Et ansvar som innebærer å bruke mulighetene og ikke miste av syne de vi er til for. For vår ambisjon er også å være enda tydeligere på at dette innebærer å bruke vår posisjon i bekjempelsen av diskriminering og oppnå økt likestilling. 

Jeg føler en personlig og sterk trang til slutt – til å takke alle ansatte spesielt, fordi de har gjort det mulig å holde motet oppe i denne tiden. Deres evne til å yte det ekstra som må til er grunnen til at vi nå har et åpent, aktivt og autentisk Helsesportsenter med ambisjoner om at «nye store ting vil komme til å skje – igjen».

Med de beste ønsker for dagen og sommeren, - måtte den bli slik vi alle håper! 

 

Astrid Nyquist

Direktør BHSS


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS