Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Telefon:
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Vil du delta i forskningsprosjektet

Vil du delta i forskningsprosjektet
«Opplæringssituasjon under korona-stenging av skoler for elever med tilrettelegging i skolen »?

 

NTNU Samfunnsforskning inviterer foreldre til elever i grunn- og videregående skole som har ulike typer tilrettelegging i skolen om å delta i et forskningsprosjekt. Med tilrettelegging mener vi hjelpemidler, vedtak om spesialundervisning, deltagelse i egne undervisningsopplegg, eller tilrettelegging i form av personer som utfører spesifikke oppgaver, for eksempel tegnspråktolk. Formålet med prosjektet er å undersøke på hvilke måter opplæringssituasjonen endret seg under stenging av skolene i forbindelse med koronautbruddet i perioden fra midten av mars til midten av mai 2020.

Undersøkelsen er anonym, og ingen annen informasjon enn svarene lagres.

Du finner mer informasjon om prosjektet ved å klikke på lenken til informasjon om prosjektet.

Spørreundersøkelsen tar ca 15-20 minutter å besvare. Klikk på denne linken for å gå til undersøkelsen.

Takk for at du vil delta!

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med prosjektleder Odd Morten Mjøen (mobil: 95293114 epost: odd.m.mjoen@ntnu.no).

 

Med vennlig hilsen

Odd Morten Mjøen

Prosjektleder


« Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
Tips en venn Tips en venn

Til (mottakers e-post adresse)
Fra (din e-post adresse)
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS