Kontaktinformasjon

Ryggmargsbrokk- og
hydrocephalusforeningen

Bygdinvegen 1783
2943 Rogne
Telefon: 41 00 82 57
E-post: post@ryggmargsbrokk.org

Annonser:

Publikasjoner

E-læringskurs (1) Shuntkort (1)
Brosjyrer (2) Hefter og bøker (9)
Spina - temanumre (6) Informasjonsfilm (1)
Filmer til utlån (1) Spina arkiv (25)
En beagle akkurat som alle andre små beagler
- en malebok om shunting , for barn med hydrocephalus og deres søsken.
Pris: 
Kr. 40,-
Antall: 

Fysioterapi for barn med ryggmargsbrokk
Veileder for fysioterapeuter som skal behandle barn med ryggmargsbrokk. av Kari Brækken og Ingvil Øien. Utgitt i 1990.
Pris: 
Kr. 60,-
Antall: 

Hva er Hydrocephalus?
Hvert år får omtrent 200 barn i Norge diagnosen hydrocephalus. I tillegg kommer de som utvikler tilstanden i voksen alder. De mange henvendelsene til Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen om ulike aspekter ved hydrocephalus viser at informasjonsbehovet er stort og økende.
Pris: 
Gratis
Antall: 

Informasjonsperm om ryggmargsbrokk og hydrocephalus
Bakgrunnen for å lage denne permen var etterspørselen etter informasjon og gode råd om det å leve med ryggmargsbrokk og hydrocephalus. Permen er stor grad skrevet av medlemmene, og tar opp både medisinske tema, tilrettelegging av skole, psykologiske aspekter, rettigheter og livskvalitet.
Pris: 
Kr. 250,-
Antall: 

Kognitive vansker påvirker hverdagen
Heftet gir informasjon om kognitve vansker presentert i et enkelt språk rettet mot de som selv har slike vansker, familie og andre som skal bistå. av Runa Schøyen og Eli Skattebu. Utgitt 2000
Pris: 
Kr. 75,-
Antall: 

Kognitive vansker påvirker skolehverdagen
Veileder for lærere som skal undervise elever med kognitive vansker. Av Runa Schøyen, utgitt 2000.
Pris: 
Kr. 75,-
Antall: 

Mertens, Pierre. Liesje.
Utgitt av Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen 2005. ISBN 82-300-0154-5.
Pris: 
Kr. 200,-
Antall: 

Seksualitet og ryggmargsbrokk
Heftet er resultatet av et samarbeid mellom Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen, Sykehuset Østfold HF, Seksjon barnehabilitering og TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF.
Pris: 
Gratis
Antall: 

Veileder for oppfølging ved ryggmargsbrokk
Et generelt hefte som belyser medisinske, psykologiske og sosiale forhold ved diagnosen ryggmargsbrokk. TRS 2006.
Pris: 
Gratis
Antall: « Tilbake Skriv ut artikkel   Skriv ut artikkel
 
Nettstedet er utviklet av InBusiness AS